Oddziały specjalne

Oddziały specjalne

Oddziały specjalne 150 150 Niepubliczne Przedszkole Skrzat z oddziałami specjalnymi

Nasze przedszkolaki poprzez codzienne zajęcia poznają przedszkole i siebie nawzajem. Zajęcia grupowe pozwalają im na doświadczenie własnych możliwości i potrzeb. Kadra przedszkola po zapoznaniu się z orzeczeniami poznaje dzieci w oparciu o dostępne narzędzia diagnostyczne i własne obserwacje. Dla maluchów przygotowujemy indywidualne programy, chcemy aby były objęte całościową i komplementarną terapią stymulacyjno-rozwojową. Pragniemy, aby przygotowywane programy terapii uwzględniały potrzeby i możliwości oraz poziom głębokości zaburzeń autystycznych indywidualnie dla każdego dziecka.

Celem pracy w zespołach specjalnych jest możliwie najlepsze przygotowanie dzieci do realizacji obowiązku szkolnego w wybranej przez rodziców formie: szkole masowej, klasie integracyjnej bądź nadal w zespole czteroosobowym. W tak małej grupie dzieci mają możliwość uczenia się różnych sposobów komunikowania z rówieśnikami, upominania w sposób akceptowalny społecznie o swoje potrzeby, nabywają wielu zachowań prospołecznych.

Nasze maluchy objęte są już pierwszymi zajęciami dodatkowymi. Prowadzimy zajęcia z komunikacji , indywidualne programy stymulacji sensorycznych, każde dziecko jest pod opieką psychologa.