Dokumenty do pobrania

Aby zapisać dziecko do przedszkola należy:

  • Wypełnić kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola (do pobrania ze strony lub w sekretariacie).
  • Uiścić opłatę wpisową w wysokości 300 zł (opłata wpisowa jest bezzwrotna).
  • Dostarczyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy dzieci z niepełnosprawnością).

Numer konta bankowego: 90 1930 1695 2500 0568 7277 0001

Czesne w przedszkolu Skrzat za jeden miesiąc pobytu dziecka z orzeczeniem wynosi 200 zł.

Rodzice dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności w uzasadnionych przypadkach mogą ubiegać się o dofinansowanie do posiłków.

Uwaga!
Kliknij przycisk poniżej, by pobrać dokumenty w formacie *.doc.

Wydrukuj go i starannie wypełnij ↓