Autyzm – gdzie szukać pomocy?

Autyzm – gdzie szukać pomocy?

Rodzicu, jeżeli Twoje dziecko:

  • odbiega rozwojem psychomotorycznym od rówieśników,
  • ma opóźniony rozwój mowy lub w ogóle nie komunikuje się z otoczeniem,
  • nie dąży do kontaktu z Tobą lub innymi dziećmi,
  • zauważasz u niego powtarzające się bezcelowe ruchy (stereotypie), lub ruchy celowe lecz zupełnie niedostosowane do sytuacji w której się pojawiają (manieryzmy),
  • nie bawi się tak jak inne dzieci, nie wykorzystuje w sposób funkcjonalny przedmiotów

zgłoś się do nas

Jeżeli masz wątpliwości i coś Cię niepokoi porozmawiaj z lekarzem rodzinnym lub udaj się na wizytę do lekarza psychiatry (bez skierowania) lub neurologa (wymagane skierowanie) oraz zgłoś się z dzieckiem do rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Jeżeli Twoje dziecko po diagnozie w Poradni psychologiczno-pedagogicznej otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, złóż podanie do dyrektora poradni lub do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki która ma taka ofertę o zorganizowanie zajęć wczesnego wspomagania (należy dołączyć otrzymaną opinię).

Jeżeli Twoje dziecko otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przyjdź do Niepublicznego Przedszkola Skrzat z oddziałami specjalnymi. Przeprowadzamy diagnozę funkcjonalna, opracujemy profil rozwojowy oraz przygotujemy dla Twojego dziecka, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który będzie realizowany podczas pobytu w przedszkolu.

Możesz także uzyskać pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie świadczeń socjalnych po złożeniu dokumentacji medycznej i wymaganych dokumentów.

 

Punkt konsultacyjny

Niepubliczne Przedszkole Skrzat z oddziałami specjalnymi zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia punktu konsultacyjnego, działającego przy placówce. Oferujemy konsultacje diagnostyczne oraz obserwację dziecka podczas jego pobytu w przedszkolu. W trakcie wizyty odbędzie się rozmowa z Dyrektorem placówki oraz spotkanie z zespołem terapeutycznym, który wykona diagnozę funkcjonalna oraz określi mocne i słabe strony rozwoju dziecka. Po konsultacji zostanie przygotowane sprawozdanie z obserwacji dziecka oraz wywiadu z rodzicami, przekazujemy także wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem.

Na konsultacje można umawiać się telefonicznie (nr tel. 81 444 88 45) w godz. 8.00- 15.00

Osoby zainteresowane zachęcamy do przejrzenia oferty Przedszkola oraz zapoznania się z naszą ulotką.

Przedszkole „Skrzat” współpracuje z :

1. Zespołu Poradni nr 1w Lublinie, ul. Magnoliowa 8, strona internetowa: https://zp1.lublin.eu/ tel.: (81) 747 35 26, tel. kom. 509 731 851

2. Zespół Poradni nr 3, ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin, tel.: 81 741 09 30 oraz 501 37 00 90.