Finansowanie

Finansowanie

Finansowanie 150 150 Niepubliczne Przedszkole Skrzat z oddziałami specjalnymi

FinansowanieFinansowanie.

Koszty działalności Przedszkola pokrywane są: z dotacji z budżetu gminy Lublin, ze środków przekazywanych przez organ prowadzący i z darowizn na rzecz Przedszkola.