Cele przedszkola specjalnego Skrzat Naszym celem jest:

Promocja problemu i potrzeb osób dotkniętych autyzmem oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej.