FinansowanieFinansowanie.

Koszty działalności Przedszkola pokrywane są: z dotacji z budżetu gminy Lublin, ze środków przekazywanych przez organ prowadzący i z darowizn na rzecz Przedszkola.